Často kladené otázky

Do jaké střešní krytiny je možné zabudova Terran Generon?

Terran Generon je momentálně možné zabudovat pouze do střešní krytiny Terran Zenit.

Jak můžu využít vygenerovanou elektřinu?

Vyrobenou energii - stejně jako u jiných solárních systémů - i solární článek Terran dodává do rozvodné sítě. K tomu je potřebný souhlas dodavatele elektrické energie. Měření se provádí elektroměrem pro měření rozdílu dodané a přijaté energie.

Jak můžu získat cenovou nabídku?

Na stránce generon.cz kliknutím na položku v menu: Žádost o nabídku.

Jak velký prostor potřebuje Terran Generon?

1 kWp výkonná část potřebuje přibližne 6 m² prostoru.

Jaká je cena systému Terran Generon?

Individuální cenovou nabídku Vám připravíme na míru podle Vašich požadavků.

Jaké je optimální umístnění tašek Terran Generon?

Roční energetický přínos solárních článků je nejvyšší při směrování na jih a při sklonu střechy 35°.

Jaké jsou požadavky na pokrytí?

  • Min. 7,5 cm větrací mřížka
  • Vysoce tepelně odolná, trvanlivá střešní fólie (MediFol Plus, Medifol Supreme)
  • Min. sklon střechy 25°

Jaké rozměry má Terran Generon?

Rozměry tašky Terran Generon jsou 330 x 420 mm, stejně jako u střešní krytiny Terran Zenit.

Jaký výkon má Terran Generon?

Výkon jedné solární tašky Generon je 15 Wp, při spotřebě 11,1 ks/m2 → 167 W/m2.

Je možné krytinu Terran Generon zabudovat do už pokryté střechy s jiným typem krytiny než je krytina Terran Zenit?

Ne, pouze v případě, že se původní krytina vymění za krytinu Terran Zenit, takovým způsobem, že budou dodržené montážní předpisy.

Je možné Terran Generon položit na několik vzájemně propojených střešních úseků?

Ano, s omezeními, které jsou všeobecně platné pro solární systémy. K okruhu mohou být připojené pouze úseky se stejnou orientací a sklonem.

Je možné využít celou střešní plochu?

Využívají se střešní plochy, kterou jsou správně orientované. Při krajích střechy používáme krytinu Terran Zenit.

 

Chci solární tašku Generon

Poptávka